[Valencia] Nº275: creixement, electrificació, geoinquietos, lloguers, sentinel

Mapamundi de les ciutats amb el creixement més ràpid
http://www.weforum.org/agenda/2015/11/the-worlds-fastest-growing-cities/

Un projecte de col·laboració de 20 anys per avaluar l’electrificació rural
http://nightlights.io/ via @realivansanchez

Els grups de Geoinquietos d’arreu ja tenen una nova web col·laborativa gràcies a @xurxosanz
http://geoinquietos.org/

Com fer de zero un mapa d’Europa amb els preus de tots els lloguers
http://blog.rentswatch.com/slippy-maps/

Totes les imatges del Sentinel-2 es poden consumir i descarregar des d’Amazon
http://sentinel-pds.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/

Raf