[Valencia] Nº279: geoinfo, beisbol, dissenys, tiles, monuments, sequera

La geoinformació, el nou valor per a molts sectors industrials i de futur
http://ows.terrestris.de/osm/service

Mapamundi dels camps de bèisbol en geoJSON, work in progress via @realivansanchez
http://spatiallyadjusted.com/2016/01/28/geojson-ballparks-update/

Una col·lecció de mapes antics i moderns a Pinterest via @raolbaletco
https://www.pinterest.com/thisismikehall/inspirational-map-designs/

Una breu explicació de com funciona el sistema de tessel·les (tiles) via @realivansanchez
http://www.gogeomatics.ca/magazine/map-tiles-and-cached-map-services.htm

Mapa dels monuments de Barcelona que han canviat d’ubicació
http://www.naciodigital.cat/noticia/101304/monuments/no/paren/quiets

Globus de la Terra en 3D sense aigua
http://alteredqualia.com/xg/examples/earth_bathymetry.html

Raf

Correcció del primer enllaç:

La geoinformació, el nou valor per a molts sectors industrials i de futur
https://www.linkedin.com/pulse/why-bi-finally-loves-maps-joe-francica

Gràcies @xurxosanz per detectar l’error

Raf

···

El dia 29 de gener de 2016, 15:16, Raf Roset <rafroset@gmail.com> ha escrit:

La geoinformació, el nou valor per a molts sectors industrials i de futur
http://ows.terrestris.de/osm/service

Mapamundi dels camps de bèisbol en geoJSON, work in progress via @realivansanchez
http://spatiallyadjusted.com/2016/01/28/geojson-ballparks-update/

Una col·lecció de mapes antics i moderns a Pinterest via @raolbaletco
https://www.pinterest.com/thisismikehall/inspirational-map-designs/

Una breu explicació de com funciona el sistema de tessel·les (tiles) via @realivansanchez
http://www.gogeomatics.ca/magazine/map-tiles-and-cached-map-services.htm

Mapa dels monuments de Barcelona que han canviat d’ubicació
http://www.naciodigital.cat/noticia/101304/monuments/no/paren/quiets

Globus de la Terra en 3D sense aigua
http://alteredqualia.com/xg/examples/earth_bathymetry.html

Raf