[Valencia] Nº281: carteristes, equips, mars, gis, humans, sensors

Mapa de les ciutats que destaquen com capital mundial d’algun tema, pex Barcelona
http://www.atlasobscura.com/articles/from-accordions-to-zippers-a-map-of-90-of-the-worlds-most-surprising-capitals

Mapa de les àrees metropolitanes dels USA amb equips a les grans lligues
http://i.imgur.com/0wsziob.png

OpenSeaMap, la carta nàutica col·laborativa d’abast mundial
http://www.openseamap.org/index.php?id=openseamap&L=1

Reavaluar el GIS segons els problemes que cal resoldre
http://www.exprodat.com/Blogs/blog_Re-evaluating-your-GIS.htm

Explorador interactiu de l’evolució del poblament de la Terra
http://worldpopulationhistory.org/#

Plataforma obtenir, desar i manipular dades de sensors amb temps i posició
http://www.warp10.io/

Raf