[Valencia] Nº285: Ebre, ciutats, antàrtida, ecologia, dades, funcionaris

Article sobre l’origen dels fotoplans de l’Ebre del vol de 1927
http://www.iagua.es/blogs/conoce-che-y-gestion-agua/vuelo-historico-1927-chshe-origenes-y-actualidad-cartografia-pionera

Pósters per penjar de mapes de ciutats esbossades només pels seus vials
http://www.routelines.com/

Interactiu amb un mosaic complet d’imatges Landsat de l’Antàrtida
http://lima.usgs.gov/

Mapamundi col·laboratiu dels combats ecològics i la justícia mediambiental
http://www.agrotic.org/blog/la-carte-des-combats-ecologiques/

El futur es construirà amb dades obertes
http://theconversation.com/the-future-will-be-built-on-open-data-heres-why-52785

Dades obertes i funcionaris públics, com incentivar la publicació
http://opendatacon.org/civil-servants-incentives-in-open-data/?lang=es

Raf