[Valencia] Nº288: nominatim, opendata, esquí, volar, corrents, pregis

Nova pàgina de Nominatim amb millors cerques via @realivansanchez
http://nominatim.openstreetmap.org/

Una llista de datasets oberts en dominis públics via @xurxosanz
https://github.com/caesar0301/awesome-public-datasets

Pistes d’esquí en 3D, amb JS i three via @realivansanchez
http://www.piste.io/la-molina—masella

Com crear visualitzacions dels rius atmosfèrics via @realivansanchez
http://www.esa.gov/under-secretary-blog/visualizing-atmospheric-rivers

Dibuixant el mapa de la xarxa elèctrica a Cambridge el 1950 #gis
http://i.imgur.com/243Xpgu.jpg

Raf