[Valencia] Nº293: storage, mart, tiles, preservació, programar, fractal

Discs de 360TB que duren milions d’anys i desen dades en 5 dimensions
http://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-data-storage-update.page

Com es fa un mapa de Mart via @realivansanchez i VG
http://christopherwesson.azurewebsites.net/2016/02/17/how-i-created-a-martian-map-and-why/

Un mapa de les tessel·les de cada lloc amb les tessel·les de cada lloc via @xurxosanz
http://barradeau.com/blog/?p=787

Qüestions referents a la custòdia per preservar dades geoespacials, dues parts
http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2016/02/blurred-lines-shapes-and-polygons-part-1-an-ndsr-ny-project-update/

A tots els que esteu al món GIS, sí: cal aprendre a programar!
www.graphicarto.com/the-land-of-coding/

Atles patafísic, amb un mapa fractal del món i altres obres georelacionades
http://pata-atlas.jimdo.com/

Raf