[Valencia] Nº294: lastools, vtiles, Baltimore, Melbourne, Philly, medecina, tèxtil

Veure i descarregar dades Lidar des de portals adhoc creats amb lastools i potree fàcilment
http://rapidlasso.com/2016/02/18/new-laspublish-creates-web-portals-for-3d-viewing-and-downloading-of-lidar/

L’OS anglès posa online la base cartogràfica 10k en format vector, amb un estil
https://www.ordnancesurvey.co.uk/blog/2016/01/migrating-to-a-customisable-os-mapping-dataset/

Mapa estàtic de crims a Baltimore 2011-2015 segons si ganivet o arma de foc
http://mantascode.com/guns-vs-knives-used-to-commit-crimes-in-baltimore/

Nombre de cotxes a Melbourne per cada habitatge, dades de 2011
http://monash.edu/research/city-science/MelbourneCarOwnership/#map

Anàlisi del tipus de transport utilitzat per anar a la feina a Filadèlfia
http://www.azavea.com/blogs/atlas/2016/02/how-philadelphians-get-to-work-calculating-mode-share-and-dot-density-maps-in-cartodb/

L’interés de les TIG en el sector de la medecina i els hospitals
http://www.healthcare-informatics.com/blogs/david-raths/why-should-hospital-cios-care-about-gis-software

Mapes fets amb materials tèxtils, cosint les diferents peces
http://www.janehunterart.com/products

Raf