[Valencia] Nº296: olors, persones, latam, africa, crims, accidents

Mapa de les olors de Londres, carrer per carrer via @realivansanchez
http://goodcitylife.org/smellymaps/index.html

Comparació entre territori i persones segons les adreces d’OpenAdresses via @realivansanchez
http://mike.teczno.com/notes/openaddr/population-comparison.html

El primer mapa d’Amèrica del Sur no orientat al nord via @realivansanchez
http://www.public.asu.edu/~aarios/resourcebank/maps/page4.html

Aquestes imatges detallen els canvis que ha patit Africa en els darrers anys via @realivansanchez
http://mgafrica.com/article/2016-02-16-before-and-after-data-snapshots-to-show-just-how-much-africa-has-changed

Mapes de l’activitat criminal pre-1900 a Alemanya, França i Italia via @realivansanchez
http://i.imgur.com/vD72iMC.jpg

Accidents en bicicleta a Madrid via @realivansanchez
http://www.enbicipormadrid.es/2016/02/mapa-de-accidentes-ciclistas-de-madrid.html

Iván-vspyshka-3

(Raf)