[Valencia] Nº298: cartosummit, wales, terratrèmols, arqueologia, subsòl, sòl

Un parell de resums del Cartographic Summit 2016
http://andywoodruff.com/blog/cartographic-summit-2016/ i
https://medium.com/@TheMapSmith/carto-thoughts-from-the-cartosummit-ba6be1f04fce#.oyhqm6w8p

Proejcte col·laboratiu de transcripció i georeferenciació de mapes antics de Gal·les
http://cynefin.archiveswales.org.uk/en/

Una app per detectar terratrèmols via @atermens
http://www.rdmag.com/videos/2016/02/new-smartphone-app-can-detect-earthquakes?

Ús de UAV’s per monitoritzar la profanació de jaciments arqueològics via @atermens
http://www.rdmag.com/news/2016/02/archaeologists-monitor-looting-drones?

Tesi: “Barcelona oculta : la rellevància del subsòl en una gran ciutat contemporània”
http://www.tdx.cat/handle/10803/323901 @vinyesballbe

Projecte col·laboratiu per recollir el valor del sòl a Amèrica
http://valorsueloamericalatina.org/

Raf