[Valencia] Nº300: toponimia, cognoms, obsessions, eleccions, relleu, comparador

La toponimia als USA, projecte interactiu amb mapes i de codi obert
http://www.bytemuse.com/post/us-town-names-canvas-d3/

Visualitzar la distribució espacial dels cognoms anglesos
http://named.publicprofiler.org/

Mapes obsessius via @xurxosanz
http://www.curbed.com/2016/2/22/11094204/paula-scher-maps-us-new

Mapa amb els resultats de les eleccions 2015, per si cal repetir-les
http://piensaenpixel.github.io/elections-2015/

Imatges dels continents amb el relleu exagerat
http://m.imgur.com/gallery/3kDqX

Si compares el teu pais amb els altres tampoc està tant malament
http://www.ifitweremyhome.com/compare/ES/VE

Raf