[Valencia] Nº304: social, color, macmap, població, forense, geologia

Higiene de dades en xarxes socials amb la app Humans
https://medium.com/@girardin/social-media-at-human-pace-ada84dd54765#.s3lxq46ml

Cal·librador universal de pantalles per igualar colors amb perfils ICC, petit i assequible
http://hughski.com/

MacMap, el GIS nadiu per OSX, ara és codi obert
https://github.com/botx1238amt/MacMap

Una vintena de mapes sobre la distribució de la població a Espanya
http://fronterasblog.com/2016/01/14/veinte-mapas-sobre-la-distribucion-de-la-poblacion-en-espana/

Escàner làser 3D i realitat augmentada per a reconstrucció forense d’accidents
http://www.pbs.org/newshour/updates/virtual-reality-tamir-rice-3d-laser-scans-shootings-san-bernardino/

El mapa comentat dels 100 llocs geològicament més rellevants del Regne Unit
http://apps.esriuk.com/app/GreatGeosites/6/wmt/view/5e0d44970b3a4b4dafb7da0404b2d8ed/index.htm

Rafl