[Valencia] Nº305: gerrymandering, fred, MLB, guerres, python, Boston

Refer els districtes electorals per obtenir avantatges polítics segons el territori via @realivansanchez
http://www.nytimes.com/2016/02/18/opinion/racial-gerrymandering-in-north-carolina.html?_r=0

Les onades de fred maten més que les de calor via @realivansanchez
http://elpais.com/elpais/2016/01/13/ciencia/1452690548_509441.html

Mapa del lloc de naixement dels jugadors de la MLB via @realivansanchez
http://dougduffy.com/interactive/mlb-player-birth-map/

Correlacions de dades de guerres amb Leaflet via @realivansanchez
http://www.lyonwj.com/visualizing-correlates-of-war-date-with-leaftlet-js/

Fer mapes de Mapbox des de Python via @vehrka
https://github.com/murphy214/berrl

Col·lecció de mapes de l’Ateneu de Boston via @vehrka
cdm.bostonathenaeum.org/cdm/landingpage/collection/p16057coll6

Friends & Raf