[Valencia] Nº307: nanomapa, integració, 3D, 3D, 3D, calor

El mapa 3D de la Terra més petit del món, fet per IBM el 2012
http://education.nationalgeographic.org/photo/worlds-smallest-map/

Com ha canviat la integració racial als barris d’algunes ciutats dels USA
http://mikebader.net/media/neighborhoodtrajectories/projectdescription.html

Impressió en 3D de models obtinguts de vector tiles
https://mapzen.com/blog/tile-exporter

Impressió en 3D d’edifics a partir de les dades d’Openstreetmap
http://blog.osmbuildings.org/2015/12/3d-print-at-wherecamp-2015_3.html

Mapa 3D d’usos d’edificis i impostos pagats a Vancouver
http://doodles.mountainmath.ca/blog/2016/03/02/property-taxes-and-land-use/

Estudi de les illes urbanes de calor a la ciutat de Madrid
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-islas-de-calor-generan-diferencias-de-mas-de-seis-grados-dentro-de-Madrid

Raf