[Valencia] Nº315: blender, bosses, derelictes, Leiden, oceans, Barcelona

Escenes fetes amb Blender a partir de dades del món real
https://owenpowell.wordpress.com/2015/11/23/blender-landscapes-lidar-open-data/

Bosses i altres complements fets a partir de mapes geològics japonesos #cartifact
http://www.tcgmap.jp/product/gt/

Detecció de vaixells enfonsats a partir d’imatges satèl·lit
http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/landsat-spots-shipwrecks-in-coastal-waters

Maps in the crowd, la georeferenciació col·laborativa dels mapes de la Universitat de Leiden
http://blogs.library.leiden.edu/mapsinthecrowd/

Visor interactiu i accés a dades del mapa en construcció del fons de l’oceà Atlàntic
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/north_atlantic/

La Carta Històrica de Barcelona 150 a.c.- 2010, espectacular interactiu per @300000kms
http://cartahistorica.muhba.cat/

Raf