[Valencia] Nº319: orto, aplicació, sismes, idiomes, patrimoni, cables

Comparador online d’ortofotos de diferents anys del País Basc
http://www.geo.euskadi.eus/informazioa/ortoargazkien-konparatzailea/s69-geocont/eu/

L’experiència directa de convertir un projecte en una aplicació del món real
http://javisantana.com/2016/03/18/enterprise-software.html

Quantitat de petits acceleròmetres per crear una xarxa sísmica urbana
https://eos.org/project-updates/tiny-accelerometers-create-europes-first-urban-seismic-network

Com fer un mapa plurilingüe de l’Índia amb OpenStreetMap
https://www.openstreetmap.org/user/PlaneMad/diary/38176

Mapa del patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona
http://patrimonicultural.diba.cat/

Versió 2016 amb canvi d’aspecte del mapamundi de cables submarins
http://submarine-cable-map-2016.telegeography.com/

Raf