[Valencia] Nº320: Paris, glaciació, temps, co2, immigrants, 3D

Ghost Cell, Paris 3D en un video esquemàtic i estereoscòpic de la ciutat
https://vimeo.com/139651679

Visualitzar les dades de la darrera glaciació amb el DEM apropiat
www.ralphstraumann.ch/blog/2016/01/visualising-the-last-glacial-maximum-correctly/

Video del temps de la Terra al 2015 des de satèl·lit
https://m.youtube.com/watch?v=i4mBYwBNULk

Vista aèria de la petjada de CO2 a Europa via @bolosig
http://e360.yale.edu/feature/energy_landscapes_an_aerial_view_of_europes_carbon_footprint/2955/

Espanya cosmopolita i el total d’immigrants a cada ciutat, stroytelling amb mapes
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-14/poblacion-extranjera-mayoritaria-ciudades-espana-barrios-padron_1151465

Descarregar vector tiles en OBJ per imprimir en 3D, codi obert
http://hanbyul-here.github.io/tile-exporter/

Raf