[Valencia] Nº321: serials, planejament, economia , relleu, salaris, mars

El mapa de les localitzacions de totes les sèries angleses de TV
http://timritz.com/tvmap-explore

Visor interactiu del planejament urbanístic de Madrid
http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm

Explorador interactiu de patrons econòmics a Espanya a partir de transaccions individuals
http://senseable.mit.edu/urban-lens/

Codi obert per mostrar relleu i ombrejat al navegador
https://github.com/awoodruff/canvas-shaded-relief

Salaris del sector GIS als USA per comparar
https://www.gislounge.com/look-gis-salaries/

Com pintar els mars i la profunditat amb més realisme en els mapes
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/03/14/carto-hack-mapping-water-depth-with-opacity/

Raf