[Valencia] Nº326: Austràlia, trens, bandes, dones, oceans, sexisme

El mapa d’Austràlia amb un punt per cada habitant indígena, dades 2011
http://monash.edu/research/city-science/indigenous_australia/

El mapa ferroviari dels USA actualitzat
http://intellectually-absent.tumblr.com/post/140381541310/modified-version-of-my-amtrakcommuter-rail-map

El mapa d’Espanya amb les bandes juvenils violentes
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mapa-bandas-juveniles-violentas-espana-interior-tiene-fichados-427-grupos-20160310163405.html

Pixel map dels USA amb la proporció de dones
https://team.cartodb.com/u/andrew/viz/d28c3cb2-9954-11e5-b837-0e674067d321/public_map

La topografia dels oceans capturada des de satèl·lit amb el Jason-3
http://climate.nasa.gov/news/2415/

El sexisme és un problema en l’àmbit del GIS via @delawen
https://www.gislounge.com/is-sexism-a-problem-in-gis/

Raf