[Valencia] Nº329: storytelling, dones, Almeria, ortofotos, ceisum, calor

Com animar sèries de dades temporals amb TimemapperJS
http://schoolofdata.org/using-timemapperjs-for-data-storytelling/

Dones extraordinàries que fan mapes a dia d’avui, i n’hi ha moltes més
http://www.citylab.com/design/2016/03/meet-the-extraordinary-women-making-maps-today/475656/

Digitalitzas els mapes antics d’Almeria entre 1706 i 1917
www.ideal.es/almeria/201603/29/planos-historicos-1706-1917-20160329155728.html

Extens recull d’adreces de serveis WMS d’ortofotos antigues de tot Espanya
http://www.gisandbeers.com/ortofotos-historicas-wms/

Convertidor de núvols de punts Lidar a tessel·les 3D per Cesium, gràcies VPA
https://github.com/mattshax/cesium_pnt_generator

La temperatura del Pacífic pot predir onades de calor als USA 50 dies a l’avançada
http://www2.ucar.edu/atmosnews/news/20160/ocean-temps-predict-us-heat-waves-50-days-out-study-finds

Raf