[Valencia] Nº332: lidar, fonts, aigua, bicicleta, cultius, multituds

Com funcionen els Lidar en els vehicles autònoms via @raolbaletco
hipertextual.com/2016/03/sensores-lidar

El 43% de les fonts d’Osona no són potables per culpa dels nitrats
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/50128/43/fonts/osona/encara/no/son/potables/culpa/dels/nitrats

Mapa de l’índex europeu d’explotació de l’aigua de beure en zones urbanes
http://www.eea.europa.eu/highlights/world-water-day-is-europe

Mapa per anar en bicicleta per Nova York, edició 2016
http://www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml

Mapamundi dels cultius, en un article sobre com alimentar tanta gent
http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/

Mapes i big data per predir multituds i aglomeracions
http://www.technologyreview.es/informatica/49757/big-data-y-mapas-contra-las-multitudes/

La producció agroalimentària de Canadà per territoris
http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/publications/we-grow-a-lot-more-than-you-may-think/?id=1251899760841

Raf