[Valencia] Nº346: armes, exposició, Suècia, periodisme, consells

Interactiu sobre importació i exportació d’armes i municions amb dades 1992-2010
http://armsglobe.chromeexperiments.com/

Una exposició sobre l’edat d’or dels mapes il·lustrats als USA
http://oshermaps.org/exhibitions/pictorial-maps

Ortofotos de Suècia comparades entre 1955-67 i 2011-14
http://kartor.eniro.se/m/RHzFX

Vuit projectes inspiradors de periodisme de dades, amb mapes
http://www.carlapedret.cat/best-projects-ddj-data-journalism-inspired/

Una dotzena de consells per fer carrera en el sector geoespacial
https://www.linkedin.com/pulse/geospatial-careers-12-things-ive-learned-so-far-thierry-gregorius

Raf