[Valencia] Nº348: accessibilitat, futur, diferències, Cáceres, política, adreces, geoestadística, impostos, còlera, boscos

Mapa amb els resultats de la mapping party d’accessibilitat via @realivansanchez
http://adappgeo.net/mapa/ocio/valdeacederas/

El possible futur que espera a OSM via @realivansanchez
https://speakerdeck.com/almccon/openstreetmap-past-s-openstreetmap-future-s-aag2016

Dos mapes diferents fets amb les mateixes dades via @realivansanchez
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/04/11/the-dirty-little-secret-that-data-journalists-arent-telling-you/

Nou visor del SIG de Cáceres fet amb Lealfet via @realivansanchez
http://sig.caceres.es/callejero/callejero-2/

Repensar el mapa del USA en termes diferents dels polítics via @realivansanchez
http://www.nytimes.com/2016/04/17/opinion/sunday/a-new-map-for-america.html?_r=0

Els programadors fan assumpcions falses sobre les adreces via @realivansanchez
https://gist.github.com/wboykinm/69a89309a522d61b2d292bd4363739fc#street-names-dont-recur-in-the-same-city

Visualització i anàlisi interactiva de dades geoestadístiques via @realivansanchez
http://sztanko.github.io/crosslet/

Qui paga més impostos a Europa via @realivansanchez
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/who-pays-the-most-tax-in-the-EU

Com va començar l’epidèmia de còlera a Haití i per què no ho saps via @realivansanchez
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2016/04/what_caused_haiti_s_cholera_epidemic_the_cdc_s_museum_knows_but_won_t_say.html

Descarregar els mapes dels boscos d’Espanya via @realivansanchez
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/mfe50_descargas_ccaa.aspx

Iván-vspyshka-11

Raf