[Valencia] Nº349: sonoritat, exportacions, Miami, cerques, India, Berlin, Vancouver

Mapa sonor de les ciutats i les emociones associades
http://goodcitylife.org/chattymaps/index.html

Mapamundi amb el producte més exportat de cada pais
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-map-of-the-world-that-shows-every-countrys-major-export-a6956126.html

La ciutat de Miami en 3D per veure’n el desenvolupament urbà
http://cybercity3d.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/?city=Miami

Visualització parametritzada interactiva d’algorismes de cerca
http://sorting.at/

Una sèrie de 20 mapes diferents per resumir la India
http://calloftravel.com/20-maps-of-india-that-explain-the-country/

L’Atles Econòmic de Berlin té una vista en 3D de la ciutat
http://www.businesslocationcenter.de/wab/maps/main/

Més de 2000 mapes de Vancouver digitalitzats ja són online
http://www.vancouverarchives.ca/2016/03/31/over-2100-more-maps-are-now-online/

Raf