[Valencia] Nº350: fotos, elàstic, boscos, divises, Toronto, radiològic

Convertir fotos en núvols de punts i models 3D
https://memento.autodesk.com/about

Cercar dades espacials amb Elasticsearch i R-tree
http://www.geomatys.com/wordpress/en/blog/plugin-elasticsearch-de-recherche-spatiales-via-un-r-tree/

Els boscos de tot el planeta i la seva evolució
http://www.globalforestwatch.org/

Geobadges, per reconèixer mèrits, habilitats i feina feta
http://geobadges.org/#!/enterprise

Fotografies aèries de la ciutat de Toronto de 1947 a 1992
https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=fb38757ae6b31410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=7cb4ba2ae8b1e310VgnVCM10000071d60f89RCRD

Fotografiar el perill de contaminació radiològica per fer-lo visible
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-reaction/chernobyl-fukushima-radiation-light-painting/blog/56178/

Raf