[Valencia] Nº357: Princeton, Utrecht, projeccions, Txèquia, Alps

Mapes digitals i dades geogràfiques de la Universitat de Princeton
http://map.princeton.edu/search/ #ICA-DACH

Mapa dels editors i impressors de llibres a Utrecht entre 1450 i 1800
http://arkyves.org/view/geocontextutrecht/ #ICA-DACH

Un sistema visual i senzill per determinar les projeccions dels mapes antics
http://mercator.elte.hu/~brncsk/projections-cheat-sheet/ #ICA-DACH

La Virtual Map Collection de Txèquia té vista en 3D de mapes i de globus antics
http://chartae-antiquae.cz #ICA-DACH

Imatges, mapes i recursos multimèdia, app inclosa, al voltant dels Alps
http://www.unil.ch/viaticalpes/home/menuinst/multimedia-viaticalpes.html #ICA-DACH

Raf