[Valencia] Nº358: meteo, històries, spam, radars, lloguers, pistoles

Metadades de les estacions meteorològiques de la xarxa OSCAR/Surface via @jgcasta
https://oscar.wmo.int/OSCAR/index.html#/

Com utilitzar els mapes per explicar històries
http://www.carlapedret.cat/maps-stories-cartodb-mapbox-fusion-tables/

Spam, una llibreria Canvas i D3 per fer mapes fàcils, codi obert
https://github.com/newsappsio/spam

El mapa dels radars de tram de Catalunya
http://cat.elpais.com/cat/2016/05/03/catalunya/1462292230_734820.html

Mapa i anàlisi de preus de lloguer d’habitatge a Europa, codi obert
http://www.rentswatch.com/#!/city/barcelona

Incidents amb pistoles i criatures petites des de 2015 als USA
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/05/01/toddlers-have-shot-at-least-23-people-this-year/

Raf