[Valencia] Nº360: portolans, països, ciutats, Catalunya, boscos, ciutadans, víkings, làmpades, co2

Atles portolà de la LOC amb nou cartes i un mapamundi via @realivansanchez
https://www.loc.gov/item/98687206/?loclr=twmap

Un mapamundi per conèixer els noms dels països en diferents idiomes via @realivansanchez
http://bl.ocks.org/martgnz/1b731e38bd106c0c4028819cf812da5e

Fotografies aèries obliqües de ciutats de nit via @jgcasta via @realivansanchez
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3565473/Light-city-Stunning-photographs-snapped-British-airline-pilot-beauty-night-famous-locations-world.html

La història de Catalunya en mapes
http://www.nosolosig.com/articulos/616-historia-de-cataluna-mapas

Mapes en alta resolució dels boscos de Catalunya
http://blog.creaf.cat/noticies/catalunya-disposa-dels-primers-mapes-dalta-resolucio-de-boscos-generats-partir-de-dades-laser/

Ciutadans catalans que viuen a l’extranger
http://www.naciodigital.cat/noticia/107383/catalunya/exterior/264034/ciutadans/catalans/viuen/estranger

La primera invasió vikinga a Espanya explicada amb un mapa animat
http://albertoorpezmilan.com/historymaps/viking_invasion/index.html

Làmpares de sobretaula fets amb mapes antics #cartifact
https://www.etsy.com/shop/WhimsyHome?source=aw&awc=6091_1462253238_e241633885accda7638e931662619aeb&section_id=16061413

Globus 3D interactiu narrat per explicar la distribució canviant del CO2
http://gregtatum.com/sandbox/#/carbonDioxideEarth

Raf