[Valencia] Nº364: Camden, beisbol, DEM, Austràlia, habitatge, Mercuri

Mapa dibuixat del barri de Camden a Londres
http://gracedraws.tumblr.com/post/140617988400/a-map-of-the-london-borough-of-camden-the-borough

Mapa dels partits per data i equip de la Major League Baseball dels USA per al 2016
http://maps.graphicarto.com/mlb-map-2016/#

Un DEM de 5m de tot el món per comprar a NTT Data Corporation
http://aw3d.jp/en/index.html

Mapa interactiu dels riscos costaners a Austràlia a partir de dades Lidar
http://coastalrisk.com.au/

Preus dels habitatges en venda a Anglaterra per zones i per anys
http://house.briskat.com/?tab=map1&pc=1&yr=2015

Publicat el primer mapa topogràfic del planeta Mercuri
https://www.usgs.gov/news/first-global-topographic-map-mercury-released

Raf