[Valencia] Nº369: mar, linx, malalties, foss4g, relleu

Les variacions del nivell del mar observades pel Sentinel-3A el darrer mes
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/05/Sea-level_variations_from_Sentinel-3A

Mapa de les causes de la mort dels exemplars de Linx ibèric
http://thevirtualmuseumoflife.com/mapa-lince

Mapa mundial de malalties i altres amenaces per la salut pública
http://www.healthmap.org/formobile/

Llista alfabètica de tot el software FOSS4G compilada per la IEEE
http://www.grss-ieee.org/open-source-software-related-to-geoscience-and-remote-sensing/

Mapes de terreny ratllats i esbossats fets amb Javascript, codi obert
http://andywoodruff.com/blog/hachures-and-sketchy-relief-maps/

Raf