[Valencia] Nº379: autopistes, sanitat, sismes, scroll, història

Premi ITS 2016 a l’app “Autopistas en ruta” d’Abertis, feta per Nexus Geographics
http://www.nexusgeographics.com/ca/app-autopistas-en-ruta-guardonada

Com es veu el desert de l’atenció sanitària als USA
https://medium.com/@sohanmurthy/visualizing-americas-health-care-deserts-675f4502c4e1#.2pvw3g7t6

Explosions nuclears i treballs en pedreres presents al registre de dades sísmiques
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/05/25/blast-map/

Explicació senzilla de com fer mapes amb scroll amb D3
http://geoexamples.com/d3/2016/05/25/d3-map-scrollers.html

Visualització en format globus de l’història de la Terra segons la Wikipedia, codi obert
https://timeglo.be/

Raf