[Valencia] Nº380: avions, café, aigua, mrr, veïns, datació

La xarxa i el mapa dels clústers de transport aeri
http://www.martingrandjean.ch/connected-world-air-traffic-network/

Mapa de la franja estreta on es produeix café arreu del món
http://www.coffeeforless.com/articles/coffee-bean-growing-belt.html

El llac Mead en el seu nivell més baix des de 1937 degut a la sequera persistent
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=88099&eocn=home&eoci=iotd_title

MRR, un nou format d’arxiu per a les dades ràster multiresolució
http://blogs.pb.com/digital-insights/2016/04/26/mrr-a-new-raster-file-format/

Resultats de l’enquesta de recorreguts habituals dels veïns de la zona de Pere IV
http://eixpereiv.org/resultats-de-lenquesta/

Com determinar la data d’un mapa antic via @realivansanchez
https://xkcd.com/1688/large/

Raf