[Valencia] Nº381: diners, NYC, toponímia, disseny, recursos

El mapa és un raspall de dents: valoració de l’impacte econòmic dels geoserveis
http://www.geospatialworld.net/article/where-is-the-money/

Mapa interactiu que mostra les afectacions a NYC segons augmenti el nivell de l’aigua
http://www.landscapemetrics.com/static/projects/sealevel/index.2703257ed2f3.html

Codi obert per posar toponímia als mapes amb el millor gust possible
https://eox.at/2015/12/curved-labels/

Disseny visual i composició de mapes a través de 30 exemples via @xurxosanz
https://designschool.canva.com/blog/cartography/

Mapes que mostren els diferents recursos dels cartògrafs
http://www.atlasobscura.com/articles/these-stunning-maps-highlight-the-tricks-in-a-cartographers-toolkit

Raf