[Valencia] Nº386: aigua, transport, focs, Raleigh, Londres

Canvis per dècada en la qualitat de l’aigua subterrània als USA
http://nawqatrends.wim.usgs.gov/Decadal/

Servei obert de dades per agregar xarxes de transport de tot el món via @realivansanchez
https://www.wired.com/2016/06/transit-nerds-get-handy-new-tool-easily-turning-data-apps/

Aplicació web que proporciona informació dels focs forestals propers als USA
https://wildfiresnearme.wfmrda.com/

Extens resum del FOSS4G-NA 2016 amb enllaços a altres entrades
http://www.how2map.com/2016/06/foss4g-na-2016.html

El nou aspecte del mapa de la xarxa de metro de Londres
http://londonist.com/2016/05/new-2016-tube-map

Raf