[Valencia] Nº390: qgis, ascendents, parcs, osmp2p

Les presentacions i tallers de la conferència Qgis 2016 feta a Girona
https://anitagraser.com/2016/06/13/slides-workshop-material-from-qgisconf2016/

Mapa dels USA mostra l’ascendent de les poblaciosn de cada estat via @realivansanchez
https://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2014/04/18/ethnic-america-mapped-your-countys-biggest-ancestral-populations/

Mapes ràster per descarregar d’un miler de parcs naturals als USA
http://npmaps.com/

OSM-P2P per editar OpenStreetMap sense connexió via @bolosig
http://www.digital-democracy.org/blog/osm-p2p/

Raf