[Valencia] Nº394: vroom, estadístiques, llibre

Vroom, càlcul interactiu de rutes basat en OpenStreetMap
http://map.vroom-project.org/

Base de dades estadístiques de tot el món amb indicadors de tot tipus
https://ourworldindata.org/

Llibre crític amb els mapes actuals demana tornar a la cartografia tradicional
http://www.papress.com/html/book.details.page.tpl?isbn=9781616893293

Raf