[Valencia] Nº395: dades, periodisme, postgis

Trobar, compartir i utilitzar les dades humanitàries de tot el món en un sol lloc gràcies VPA
https://data.humdata.org/

Presentació sobre periodisme de dades: “No facis un mapa”
https://docs.google.com/presentation/d/1aVccIDZz2prNA1stj4aGZPyC37k8rtjQgoXMGX7LyY8/edit#slide=id.g14d5aa5a22_0_106

Visualitzador interactiu de consultes a bases de dades Postgis via @bolosig
https://github.com/NYCPlanning/postgis-preview

Raf