[Valencia] Nº396: armes, cultius, ocells

Més comparacions entre venedors d’armes i altres negocis als USA
http://flowingdata.com/2016/06/14/firearms-dealers-vs-burgers-pizza-and-coffee/

Mapa interactiu, i versió estàtica, de l’origen geogràfic dels cultius actuals
http://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/

La petita illa de l’oceà on estiuejen 70.000 hostes sorollosos, en 3D
https://www.nrk.no/fuglefjellet-1.12984757

Raf