[Valencia] Nº401: paris, sharknado, Itàlia, cràters, arbres

Una visita interactiva a Paris virtual en 3D
http://www.fastcodesign.com/1671154/travel-back-in-time-and-take-a-virtual-3-d-tour-of-paris-through-the-ages

Instruccions i materials per fer un mapa global de “tauronado”
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/06/09/how-to-sharknado-map/

Mapa d’Itàlia amb la ràtio entre homes i dones, dades de 2011
https://metricmaps.org/2016/06/09/italy-malefemale-ratio/

Mapa dels cràters d’impacte confirmats a la Terra
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/Worldmap.html

El canvi climàtic afectarà la distribució i superfície de les espècies d’arbres i arbusts
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=88145

Raf