[Valencia] Nº402: caminar, cartocorp, excel·léncia, portals, RISP

El mapa de Califòrnia per sortir a caminar ja es pot comprar
http://www.californiahikingmap.com/

Rellevància i pertinença: les NMA enfront de les noves cartoempreses
http://www.neogeo-online.net/blog/archives/2321/

Les raons que fan que els mapes dels parcs nacionals siguin excel·lents
http://phenomena.nationalgeographic.com/2016/06/20/heres-why-national-parks-maps-are-some-of-the-best/

Portals de dades a Europa, diversos i d’abast diferent
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/european-data-portal

Dades públiques i reutilització a Europa: el cas Sentinel
http://m.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/GMES_and_data_like_geese_and_golden_eggs

Raf