[Valencia] Nº404: lidar, estels, pendents, nicaragua, vols

Lidar per estudiar i preveure els moviments potencials de pendents
https://www.researchgate.net/publication/262065528_Jaboyedoff_2008a

Com fer una mapa dels estels amb Qgis
http://www.spatialguru.com/view-stellar-data-gis/

Interactiu de pendents global que mostra direcció i inclinació amb dues paletes diferents
http://slopeandaspect.com/blogs/posts/113353862-an-interactive-slope-and-aspect-map

Dades OSM de Nicaragua en una IDE oberta
http://datos.mapanica.net/

El mapa dels endarreriments en els vols als USA
http://flightaware.com/miserymap/

Raf