[Valencia] Nº410: platges, jade, sequera, clans

Mapa de Carto que permet seleccionar platja segons múltiples criteris
https://team.carto.com/u/abel/builder/aa268b72-36fe-11e6-aede-0e787de82d45/embed

Jade, drogues i política en el conflicte a Myanmar via @realivansanchez via @lluisvicens
http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/21236-reviving-a-jaded-peace-process-why-natural-resources-must-be-a-top-priority-in-efforts-to-end-conflict-in-kachin-state.html

Més de cinc anys de sequera als USA explicats en mapes
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/07/12/five-years-of-drought/

Mapa de la distribució terriotorial de tots els clans escocesos
http://lochcarron.co.uk/clanmap/

Raf