[Valencia] Nº418: residents, arsènic, Navarra, dies, trinxeres

La diàspora europea: mapa dels residents que viuen a altres països via @realivansanchez
http://metrocosm.com/eu-diaspora-map/

Mapa de concentració d’arsènic a la península via @realivansanchez
http://elpais.com/elpais/2016/06/28/ciencia/1467135035_604531.html

Totes les geodades de Navarra estan en obert a la xarxa via @realivansanchez
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/20/sociedad/navarra/mas-de-160000-archivos-de-informacion-cartografica-de-navarra-se-pueden-descargar-gratuitamente-de-internet-

Mapes que mostren diversos aspectes de la durada del dia al planeta via @realivansanchez
http://us-climate.blogspot.com.es/2016/06/daylight-twilight-astronomical-maps.html

Les trinxeres de la gran guerra sobre ortofotos actuals via @realivansanchez
http://www.invisibleworks.co.uk/trench-ghosts-part-4/

Iván-vspyshka-15

Raf