[Valencia] Nº424: summer special 3

Suport de JSON i JSONB a PostgreSQL des de Python
https://www.compose.io/articles/using-json-extensions-in-postgresql-from-python-2/

Mapamundi dels símbols a les cavernes, amb alguns conjunts comuns
https://www.newscientist.com/data/images/archive/2748/27481201.jpg

Mapes primerencs de l’est de Lincolnshire, Anglaterra
http://www.caitlingreen.org/2015/11/some-early-maps-of-lincolnshire.html

Com generar tessel·les vector a mida amb Django
http://makina-corpus.com/blog/metier/2016/generer-des-tuiles-vectorielles-avec-django

Colors variables per mapes d’alçada, una altra demo d’Elastic Terrain
http://elasticterrain.xyz/#map-indonesia

Processar massivament arxius ràster per afegir a Postgres
https://diouck.wordpress.com/2016/07/07/monalisa2postgis-importation-de-nombreux-raster-traitement-par-lots/

Les xifres oficials de bòvids i de camells a l’Àfrica
http://geotheque.org/lafrique-la-passion-du-boeuf-et-du-chameau/

Mapa de la tauromàquia a França, on està autoritzada segons la Constitució
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/22/1446372-corrida-le-conseil-constitutionnel-donne-raison-aux-aficionados.html

Dades de població georeferenciada de Catalunya 2014 carregades a Carto
https://elperfildelaciutat.wordpress.com/2016/07/28/poblacio-georeferenciada-gener-2014/

La ruta óptima per visitar els 47 parcs naturals dels USA en cotxe
http://www.randalolson.com/2016/07/30/the-optimal-u-s-national-parks-centennial-road-trip/

Raf