[Valencia] Nº432: fronteres, temperatura, adreces, dones, art

Les fronteres d’Europa segons la distància a la capital més propera
http://roadstorome.moovellab.com/maps/new-europe/#3/50.19/16.78

Variació de temperatura als USA seguint les estacions en un GIF animat d’un segon
https://metricmaps.org/2016/07/03/temp-in-1-second/

Un sistema d’adreces universal i entenedor, de codi obert
https://github.com/roberdam/Xaddress

El resum final de la sèrie de dones a la cartografia via @realivansanchez
http://360.here.com/2016/08/25/5-maps-by-women-in-cartography/

Rius, carreteres, edificis, mapes per penjar a la paret en alta resolució
https://www.etsy.com/shop/EarthArtAustralia

Raf