[Valencia] Nº441: Córdoba, ocells, ciutats, R&D, meteo

Projecte digital “Los orígenes de Córdoba” amb mappa i app
http://www.cordobaromana.com/

Globus interactiu amb les rutes migratòries d’unes quantes espècies d’ocells
http://globeofbirdmigration.com/

Entorn 3D de visualització de big data per a les smart cities
http://www.cityzenith.com/

Mapamundi del nombre de treballadors dedicats a tasques de recerca i investigació
http://chartsbin.com/view/41854

Versió web de l’app de prediccions meteorològiques més precisa localment
https://darksky.net/41.3888,2.159?lang=es

Raf