[Valencia] Nº442: isocrones, hexàgons, rotondes, trens, barracons

Galton: isocrones instantànies al navegador amb dades OSM, codi obert
http://galton.urbica.co/?&ll=2.1556775376260475,41.39568739852669&zoom=13&city=barcelona_spain&mode=foot&page=about&lang=en&center=13

Utitlitzar hexàgons per a visualitzar dades en mapes temàtics
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/09/21/hexperiment/

Mapamundi interactiu de rotondes, però encara en falta alguna
https://www.mapbox.com/bites/00205/#9.5/41.4280/1.9696

Les línies Amtrak de tren als USA en un mapa estil metro
http://www.cambooth.net/2016-amtrak-subway-map/

Mapa dels barracons a les escoles de Catalunya, problema històric
http://www.elcritic.cat/actualitat/mapa-dels-barracons-a-escola-publica-1-010-moduls-30-milions-deuros-i-un-problema-historic-11141

Raf