[Valencia] Nº443: terreny, metro, estils, resultats, coure

Tessel·les de terreny de diverses resolucions i en diversos formats a Amazon recollides per Mapzen
https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/announcing-terrain-tiles-on-aws-a-qa-with-mapzen/

El mapa de la xarxa de metro de Barcelona amb el recorregut real i força detalls més
http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-tram-barcelona/

Un editor visual d’estils GL per a les dades vector, codi obert, busca finançament
http://maputnik.com/demo/

Estudi contextualitzat amb mapes dels resultats econòmics per al 2015 de MM
http://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8ebf08730b034f1199bee15f9f08cbd5

Mapes geològics, percepció remota i l’exemple de la mina de coure a Xile
https://www.linkedin.com/pulse/rsg-key-mineral-exploration-giant-porphyry-copper-example-d%C3%ADaz

Raf