[Valencia] Nº444: ciutats, SF, talent, deforestació, samarretes

Mapa de 6000 anys d’assentaments urbans generat per investigadors de Yale
http://environment.yale.edu/news/article/yale-researchers-map-6000-years-of-urban-settlements/

Mapes i dades de San Francisco per reduïr els accidents i les víctimes de trànsit
http://visionzerosf.org/maps-data/

Les àrees on van a contractar talent els equips de futbol universitari als USA
https://adventuresinmapping.wordpress.com/2016/09/02/recruitment-neighborhoods/

Mapa de la selva de Congo amb els camins oberts per fer fusta
http://loggingroads.org/

Una tenda de samarretes personalitzades amb el carrerer, gràcies a JLG
https://opencityapparel.com/

Raf