[Valencia] Nº446: Colorado, LoC, IBM, R, Madrid

Llibre “Colorado: a historical atlas” amb 112 mapes de tot tipus
http://www.oupress.com/ECommerce/Book/Detail/1963/colorado

La revista de la Library of Congress està dedicada als mapes aquest mes (PDF)
https://www.loc.gov/lcm/pdf/LCM_2016_0910.pdf

Una base de dades com servei per al món de les geodades feta per IBM
https://cloudant.com/product/cloudant-features/geospatial/

Curs online gratuït d’anàlisi espacial de dades amb R i Qgis
https://www.udemy.com/core-spatial-data-analysis-with-r-and-qgis/

Anàlisi espacial de la xarxa de transport públic de Madrid
https://geogeeks.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=540fc7207ee246609abfc01374110272

Raf