[Valencia] Nº447: ambiental, metros, espècies, aigua

Eina de presentació i mapeig d’indicadors de justícia ambiental per generar mapes i informes
https://www.epa.gov/ejscreen

El llibre que reuniex 40 mapes de metro amb explicacions busca finançament a KS
https://www.kickstarter.com/projects/jugcerovic/one-metro-world

Mapa interactiu de distribució d’espècies al parc nacional Smoky Mountains
https://science.nature.nps.gov/parks/grsm/species/

Percentatge del territori contigu dels USA cobert per l’aigua, font USGS
https://metricmaps.org/2016/09/26/of-us-countystate-covered-by-water/

Raf